GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Podsumowanie Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła dziesiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

  Do tegorocznej edycji, realizowanej przez PT KRUS w Błoniu przystąpili również uczniowie szkół podstawowych Gminy Błonie, w dwóch grupach wiekowych (klasy 0 – III: 22 uczniów i klasy IV-VIII: 19 uczniów). Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 z zastosowaniem dowolnej techniki, o tematyce zapobiegania wypadkom rolników, związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

  Komisja konkursowa Placówki Terenowej KRUS Błonie wyłoniła spośród 240 uczniów z 16 szkół laureatów i nagrodziła ze szkół błońskich : I miejscem (grupa 0-III) Elenę Panczew - uczennicę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bieniewicach, II miejscem (grupa IV-VIII) Martynę Trzaskomę - uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu (indywidualne zgłoszenie do Konkursu) oraz III miejscem (grupa 0- III) Magdalenę Pastusińską - uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu; wyróżnienia otrzymały uczennice: Anna Koronowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Oliwia Siwicka ze Szkoły Podstawowej Nr 4. Laureatki konkursu odebrały w siedzibie PT KRUS w Błoniu nagrody ufundowane przez Organizatora konkursu – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wręczenia dokonała pani Teresa Młynarczyk. Uczestnictwo dzieci w zadaniach konkursowych służy rozwojowi kreatywności. Składamy podziękowania Dyrektorom szkół podstawowych gminy Błonie za współpracę przy realizacji konkursu.

  Dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie Burmistrz Błonia Zenon Reszka ufundował nagrody rzeczowe. W związku sytuacją epidemiczną, upominki trafią do uczniów za pośrednictwem szkół. Mamy nadzieję, że udział w tym konkursie przyniesie dzieciom radość z twórczości i otrzymanych upominków!

  Teresa Młynarczyk KRUS Błonie
  Beata Waluk WOKS

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.